Radioelektron vasitələrinin qeydiyyatı

Tezlik nominalının ayrılması ilə bağlı Dövlət Radiotezliklər İdarəsinə təqdim olunan sənədlər:

 

1. Dövlət Radiotezliklər İdarəsinin rəisinin adına tezlik nominalının (zolağının) ayrılması ilə bağlı müraciət.

 2. Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən verilmiş razılıq məktubunun surəti.

  3. Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin (əsasnaməsi) surəti.

  4. Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnamələrinin surətləri.

  5. Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.

  6. İstifadə olunacaq REV-nin texniki göstəriciləri.

  7. Rabitənin təşkili sxemi REV-nin DRİ-də qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlər:

  8. Dövlət Radiotezliklər İdarəsinin rəhbərliyi adına radioelektron vasitələrinin (REV) DRİ-dəqeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət.

  9. REV-nin mülki dövriyyəsinə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi icazənin surəti.

  10. REV-ə verilmiş uyğunluq sertifikatının surəti.

  11. REV-nin müvafiq qaydada doldurularaq təsdiqlənmiş anket sənədləri.

  Elektron ünvan: dri@dri.az