Radioelektron vasitələrinin qeydiyyatı

AZ 1010 Bakı,Azərbaycan                      Tel:(+99412) 493 59 72

Droqal döngəsi 702-ci məhəllə                 Faks: (+99412) 498 60 33

Elektron ünvan: dri@dri.az