close

Tariflər

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (BTİ) tövsiyələri, bir sıra qabaqcıl dünya və MDB ölkələrinin təcrübəsi nəzərə alınaraq  radiotezliklərdən istifadə üzrə yeni Tarif Metodikası hazırlanmış  və yaxın vaxtlarda  DRİ-nin saytında yeləşdiriləcəkdir.

 

Bu bölmədə radiorabitə vasitələrində (REV) radiotezliklərdən istifadə üzrə mövcud tariflərlə tanış olmaq mümkündür:

 

- REV-lərdə radiotezliklərdən istifadə tarifləri 

 

Televiziya və radio vericilərində radiotezliklərdən istifadə tarifləri