close
close

Efirə radionəzarət

Radionəzarət işinin əsas funksiyaları:

 

-Ərazi üzrə elektromaqnit sahə gərginliyinin və tezlik spektri tərkibinin ölçülməsi; 

-Ayrılmış tezlik zolağından istifadə qaydalarına riayət edilməsi;

-Dövlət Radiotezliklər İdarəsində qeydiyyatda olmayan siqnalların aşkarlanması və yerinin təyin edilməsi;

-Radiomonitorinq zamanı kənar yayımların aşkarlanması; 

-Radiorabitə təlimatına uyğun efir radio mübadiləsi zamanı qaydaların pozulmasının aşkarlanması;

-Sahə gərginliklərinin uzlaşmalarınının təmin olunması şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

-Ayrılan tezliklərin istismarına nəzarət olunması;

-İstifadəçiyə ayrılan radiotezlik spektrinin istismara verilməsinə hazırlıq işlərinin görülməsi;

-Bölgələrdə yerləşən məntəqələr tərəfindən xidməti ərazilərdə istismar edilən radioelektron vasitələrə texniki baxış;

-Qeyri-qanuni REV-lərin aşkarlanması və istifadəçilərinə qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsi;

-GSM mobil operatorlarına maneə törədən faktorların aşkarlanması və qarşısının alınması.