close

Tezliklərin qeydiyyatı

Tezlik nominalının (kanalının) ayrılması üçün hansı mərhələlərdən keçməliyik?

 

İstifadəçi radiotezliklərin ayrılması üçün aşağıdakı mərhələlərdən keçməlidir:

 

 

Birinci mərhələ

 

Radiorabitə vasitələrinin (REV) istifadəsi üçün müvafiq radiotezliklərin ayrılmasına Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasından (RTDK) icazə alınmalıdır.

 

Bunun üçün Komissiyaya aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:


-RTDK-ya tezlik nominallarının istifadəsi ilə bağlı ərizə; 


-Şirkətin Şəhadətnaməsinin, Nizamnaməsinin, VÖEN-in surətləri;


-İstifadə olunacaq avadanlıqların texniki göstəriciləri;
 

 

İkinci mərhələ

 

İstifadə olunacaq REV-lərin mülki dövriyyəsinə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən (RİNN) xüsusi icazə və uyğunluq sertifikatı alınmalıdır.

 

 Bunun üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:


-Hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, sahibkarlıq fəaliyyətinin növü;


-Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən vergi uçotuna alınması haqqında müvafiq sənədin surəti; 


-RTDK-nın qərarının surəti;


-Avadanlıqlara mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş sertifikatın surəti;


-Saxlanılması üçün nəzərdə tutulan müvafiq obyektlərin mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında sənəd;


-Radioavadanlığın və onun komplektləşdiricilərinin zavod seriya nömrələri;
 

 

Üçüncü mərhələ

 

Yuxarıda qeyd olunan sənədlər əldə edildikdən sonra, radiotezliyin(lərin) və REV-lərin istismarının sənədləşdirilməsi məqsədilə istifadəçi Dövlət Radiotezliklər İdarəsi ilə  ikitərəfli müqavilə imzalayır. İkitərəfli müqavilə bağlanması üçün tələb olunan sənədlər:


-RTDK-nın qərarının surəti;


-Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin (əsasnaməsi) qeydiyyat şəhadətnamələrinin və VÖEN-in surətlər;


-Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;


-REV-in mülki dövriyyəsinə RİNN tərəfindən verilmiş xüsusi icazənin surəti;


-REV-ə verilmiş uyğunluq sertifikatının surəti;


-REV-in müvafiq qaydada doldurularaq təsdiqlənmiş anket sənədləri;