close
close

Qərarlar

   Sənədin adı                                                                    Qəbul edilmə tarixi                         Yüklə 


"Azərbaycan Respublikasında elektron imza və

elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi

aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan                                            09.03.2017                                    pdf  

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 28                                                        

yanvar tarixli 27 nömrəli qərarında dəyişikliklər

edilməsi barədə                                             


"Elektron hökumət" portalına qoşulmalı

olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının

Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və

ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət"                                24.08.2015                                  pdf

portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər"in təsdiq

edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli

qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə                                           


Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq

edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin qərarında                                        04.11.2014                                   pdf

dəyişikliklər edilib                                      


Telekommunikasiya vasitələrinə və qurğularına

uyğunluq sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və                                    03.10.2013                                    pdf

sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament

 

Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə

vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan                                      03.10.2013                                     pdf     

şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya

vasitələri və   qurğularının sertifikatlaşdırılması                                             07.07.2005                                         pdf       pdf

Qaydalarının təsdiq edilməsi  haqqında     

          

Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər

üzrə Dövlət Komissiyasının Əsasnaməsi"-nin                                                          03/10/1996                                          pdf

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı