close
close

Dövlət proqramları

Sənədin adı                                                                          Qəbul edilmə tarixi                       Yüklə Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin

inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi                           20.09.2016                                   pdf                

üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı                                       


Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya

texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010 — 2012-ci illər                            11.08.2010                                   pdf 

üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)