close
close

QAYDALAR

   Sənədin adı                                                                    Qəbul edilmə tarixi                         Yüklə 


Ümumi rabitə şəbəkəsindən istifadə qaydaları                                               02.08.2016                                  pdf 


Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların

törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi                                               29.08.2011                                  pdf 

haqqında Qaydalar                                           


Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan

elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi                                            20.08.2007                                   pdf 

üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin

ekspertizasının keçirilməsi Qaydası                                  


Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi                                           01.02.2007                                      pdf 

və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları

 

Elektron imzanın yoxlanılma Qaydası                                                           28.01.2006                                   pdf 

                             

Xüsusi razılığın (lisenziyanın) forması                                                          09.10.2002                                   pdf 

və onun doldurulması Qaydaları

 

Bütün növ radiovericilərin və digər radiotezlikli

qurğuların yaratdığı radiomaneələrin qarşısının                                            23.11.2001                                   pdf 

alınması Qaydası